Categori: Uncategorized

Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020 – Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni

I ddathlu Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, mae Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni Gwelliant Cymru, yn rhannu ei ystyriaethau personol am ddiogelwch cleifion. I unrhyw riant sy’n darllen hwn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o ‘Operation Ouch’ ar CBeebies.  Mae’n rhaglen feddygol i blant sy’n cael ei chyflwyno gan ddau

Continue reading

Dosbarth Meistr Cartrefi Gofal Cymru – yr hyn a rannom

Rhaglen welliant i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartrefi Gofal Cymru. Trwy’r rhaglen, rydym yn cefnogi a datblygu rhwydwaith cenedlaethol o gartrefi gofal sy’n angerddol am well ansawdd bywyd eu preswylwyr. Ar ddiwedd mis Tachwedd 2019, fel rhan o Gynhadledd Gwelliant Cymru, cynhaliodd Cartrefi Gofal

Continue reading