Tag: Anabledd Dysgu

Tynnu sylw at gydweithio rhwng y GIG a gofal cymdeithasol drwy Broffil Iechyd Unwaith i Gymru

Gan David O’Brien, Gweithrediaeth GIG Cymru a Jim Widdett, Gofal Cymdeithasol Cymru Ym maes iechyd a gofal cymdeithasol, nid yw un ateb yn addas i bawb. Mae hyn yn arbennig o wir o ran darparu gofal i oedolion ag anabledd dysgu. Mae unigolion yn aml yn wynebu heriau unigryw wrth

Parhewch i ddarllen