Awdur: Improvement Cymru

Prosiect Ysbrydoledig sy’n ceisio helpu pobl sy’n aros am ymyriadau seicolegol

Mae’r cyfnod rhwng atgyfeirio, asesu a chael cynnig ymyriad yn gallu bod yn anodd a phryderus iawn i’r rhai sy’n aros am ofal ac i’w teuluoedd.  Y llynedd, daeth grŵp gweithredol o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol a chydweithwyr yn y trydydd sector yng Nghymru ynghyd i weld a allen nhw

Parhewch i ddarllen

Sut i greu’r amodau ar gyfer gwelliant cynaliadwy

Gan Nicola Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio, Gweithwyr Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd, Ymddiriedolaeth Gorfforaethol Felindre. Rydym i gyd eisiau gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol i’n cleifion ac mae’r timau yn Felindre yn gweithio’n hynod o galed i ddysgu, gwella a llywio newid i greu diwylliant ystyrlon o ddiogelwch seicolegol.

Parhewch i ddarllen

Momentwm – pam ei fod yn bwysig o ran gwelliant a sut y gallwn ei adeiladu.

Gan Dominique Bird, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Gwella Ansawdd, Gwelliant Cymru Ar y daith o wella gofal iechyd mae un elfen hanfodol sy’n aml yn pennu ein llwyddiant sef momentwm.  Dyma’r grym sy’n ein gyrru ymlaen, gan ein galluogi i oresgyn rhwystrau a chyrraedd ein nodau. Yr egni sy’n adeiladu

Parhewch i ddarllen