Awdur: Improvement Cymru

Sut y bydd dull integredig newydd Gwelliant Cymru yn cefnogi gwella gwasanaethau canser yng Nghymru, gan yr Athro Tom Crosby OBE, Oncolegydd Ymgynghorol, Cyfarwyddwr Clinigol Canser Cenedlaethol Cymru, Arweinydd Clinigol ar gyfer Trawsnewid Gwasanaethau Canser, Canolfan Ganser Felindre

Roeddwn yn falch iawn o weld lansiad strategaeth a rhaglen newydd Gwelliant Cymru, sef ‘Gofal Diogel Gyda’n Gilydd’. Mae hon yn nodi pennod newydd yn y modd y mae Gwelliant Cymru yn gweithio gyda thimau gwella ac arloesi sefydliadol, ynghyd ag asiantaethau cenedlaethol fel Rhwydwaith Canser Cymru i wella canlyniadau

Continue reading

Lansio ein strategaeth newydd: pam mai diogelwch yw ein blaenoriaeth gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Mae pob un ohonom yn Gwelliant Cymru yn gyffrous i lansio ein strategaeth newydd ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’. Mae’n amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd gyda’r system iechyd a gofal yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon – yn y

Continue reading

Diwrnod Sepsis y Byd, yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Fel y gŵyr llawer ohonoch, mae’n Ddiwrnod Sepsis y Byd heddiw. Mae’n rhyfedd meddwl bod cymaint wedi newid ym maes iechyd a gofal ers y Diwrnod Sepsis y Byd diwethaf.  Mae llawer ohonom wedi bod yn flaenllaw yn ymateb yn uniongyrchol i’r pandemig.  Nid yw’r pandemig wedi dod i ben,

Continue reading

Cefnogi Cartrefi Gofal i Ymgorffori Gwelliant gan Rosalyn Davies, Arweinydd Rhaglen, Cartref Gofal Cymru, Gwelliant Cymru

Ni ellir pwysleisio ddigon effaith sylweddol y pandemig ar y sector gofal.  Arweiniodd COVID19 at nifer o farwolaethau mewn cartrefi gofal ledled y DU a fu’n aruthrol i drigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a’u cymunedau lleol. Mae llawer o drigolion a staff wedi colli cyfeillion a chydweithwyr ac nid ydym yn

Continue reading

Cynnig partneriaeth – Sut y bydd y Strategaeth Gwelliant Cymru newydd yn cefnogi diogelwch cleifion gan Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni, Gwelliant Cymru

Ym mis Awst, cefais y teimlad boddhaol hynny o dynnu’r gorchudd plastig oddi ar ffôn newydd wedi’i uwchraddio gan fy nghwmni.  Mae’r ffôn newydd yn wych ac mae ganddo rai nodweddion braf, camera gwell, batri sy’n para’n hirach a chwpl o apiau newydd.   Ar yr olwg gyntaf, nid yw’r ffôn

Continue reading

Q Lab Cymru – Darparu arbenigedd a dulliau creadigol, cydweithredol ar gyfer gwelliant, gan Des Brown, Arweinydd Rhaglen Q Lab Cymru

Wrth rannu barn am broblem gydag eraill, efallai dyma’r ffordd rydych chi wedi gallu canfod mai dyma’r ffordd eich bod wedi gallu wynebu’r ornest o geisio gwella a chael datblygiadau arloesol a mewnwelediadau i ddigwydd. Rhannu ein heriau, rhannu ein meddwl, rhannu ein dysgu, rhannu ein rhwystredigaethau.   Rhannu’r hyn yr

Continue reading