Croesawu ein cyfle newydd fel rhan o Weithrediaeth GIG Cymru

Gan Dominique Bird, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Gwella Ansawdd, Gwelliant Cymru Yn nhirwedd ddeinamig gofal iechyd, nid dyhead yn unig yw ceisio ansawdd; mae’n hanfodol, mae’n effeithio ar iechyd a bywydau’r bobl rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw. Mae gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yn sefyll fel conglfeini cenhadaeth GIG

Parhewch i ddarllen

Beth yw elfennau allweddol system ddysgu a sut allan nhw helpu i wella gofal cleifion?

Gan Frank Federico, y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Mae Frank Federico yn uwch arbenigwr diogelwch cleifion ac yn aelod o gyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae’n fferyllydd o ran ei hyfforddiant ac mae wedi cyd-gadeirio llawer o fentrau cydweithredol IHI. Pedair colofn y system ddysgu Mae’r system ddysgu

Parhewch i ddarllen

Prosiect Ysbrydoledig sy’n ceisio helpu pobl sy’n aros am ymyriadau seicolegol

Mae’r cyfnod rhwng atgyfeirio, asesu a chael cynnig ymyriad yn gallu bod yn anodd a phryderus iawn i’r rhai sy’n aros am ofal ac i’w teuluoedd.  Y llynedd, daeth grŵp gweithredol o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol a chydweithwyr yn y trydydd sector yng Nghymru ynghyd i weld a allen nhw

Parhewch i ddarllen