Lansio ein strategaeth newydd: pam mai diogelwch yw ein blaenoriaeth gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Mae pob un ohonom yn Gwelliant Cymru yn gyffrous i lansio ein strategaeth newydd ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’. Mae’n amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd gyda’r system iechyd a gofal yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon – yn y

Continue reading

Diwrnod Sepsis y Byd, yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Fel y gŵyr llawer ohonoch, mae’n Ddiwrnod Sepsis y Byd heddiw. Mae’n rhyfedd meddwl bod cymaint wedi newid ym maes iechyd a gofal ers y Diwrnod Sepsis y Byd diwethaf.  Mae llawer ohonom wedi bod yn flaenllaw yn ymateb yn uniongyrchol i’r pandemig.  Nid yw’r pandemig wedi dod i ben,

Continue reading

Cefnogi Cartrefi Gofal i Ymgorffori Gwelliant gan Rosalyn Davies, Arweinydd Rhaglen, Cartref Gofal Cymru, Gwelliant Cymru

Ni ellir pwysleisio ddigon effaith sylweddol y pandemig ar y sector gofal.  Arweiniodd COVID19 at nifer o farwolaethau mewn cartrefi gofal ledled y DU a fu’n aruthrol i drigolion, eu teuluoedd, gofalwyr a’u cymunedau lleol. Mae llawer o drigolion a staff wedi colli cyfeillion a chydweithwyr ac nid ydym yn

Continue reading

Cynnig partneriaeth – Sut y bydd y Strategaeth Gwelliant Cymru newydd yn cefnogi diogelwch cleifion gan Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni, Gwelliant Cymru

Ym mis Awst, cefais y teimlad boddhaol hynny o dynnu’r gorchudd plastig oddi ar ffôn newydd wedi’i uwchraddio gan fy nghwmni.  Mae’r ffôn newydd yn wych ac mae ganddo rai nodweddion braf, camera gwell, batri sy’n para’n hirach a chwpl o apiau newydd.   Ar yr olwg gyntaf, nid yw’r ffôn

Continue reading

Q Lab Cymru – Darparu arbenigedd a dulliau creadigol, cydweithredol ar gyfer gwelliant, gan Des Brown, Arweinydd Rhaglen Q Lab Cymru

Wrth rannu barn am broblem gydag eraill, efallai dyma’r ffordd rydych chi wedi gallu canfod mai dyma’r ffordd eich bod wedi gallu wynebu’r ornest o geisio gwella a chael datblygiadau arloesol a mewnwelediadau i ddigwydd. Rhannu ein heriau, rhannu ein meddwl, rhannu ein dysgu, rhannu ein rhwystredigaethau.   Rhannu’r hyn yr

Continue reading