Awdur: Improvement Cymru

Defnyddio newid ymddygiad yn ymarferol i gefnogi lleihau trosglwyddiad nosocomiaidd COVID-19 gan Lisa Fabb, Arweinydd Rhaglen Interim – Gwella Diogelwch Cleifion Cymru

Rydyn ni bellach yn nhrydedd wythnos 2021 ac, i fod yn onest, rwy’n ei chael hi’n anodd glynu wrth fy adduned Blwyddyn Newydd o redeg deirgwaith yr wythnos. Rwy’n meddwl yn ôl i’r adeg roeddwn i ar fy mwyaf heini, pan oedd ymarfer corff yn hawdd. Pam oeddwn i’n gallu

Continue reading

Cymorth gan Gyfoedion Cwtch Cartref Gofal – cefnogi rheolwyr cartrefi gofal ledled Cymru

Rhaglen gwelliant genedlaethol i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartref Gofal Cymru. Rydym yn gweithio gyda chartrefi gofal sy’n frwd dros wella ansawdd bywydau a gofal eu preswylwyr.  Gyda chychwyn y pandemig, mae ein gwaith yn y rhaglen wedi canolbwyntio ar sut allwn weithio gyda’r

Continue reading

Dathlu blwyddyn gyntaf Academi Gwelliant Cymru ac edrych tua’r dyfodol gan Dominique Bird Pennaeth Capasiti a Gallu

Flwyddyn yn ôl i’r wythnos hon, roeddem yn dathlu lansio Gwelliant Cymru ac Academi Gwelliant Cymru. Fe wnaethon ni dreulio dau ddiwrnod gyda dros 650 ohonoch chi’n rhannu arferion da, gwelliannau rhwydweithio a dulliau dysgu i wella ar y lefelau micro a system a bu partneriaid o Ogledd Iwerddon a’r

Continue reading

Adnoddau i gefnogi pobl ag anableddau dysgu yn ystod brigiad o achosion COVID-19 gan Dr Ruth Wyn Williams, Uwch Reolwr Gwella, Gwelliant Cymru.

Fel nyrs anabledd dysgu, mae pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd wedi fy syfrdanu gyda’u gwydnwch, eu hangerdd a’u hymrwymiad i ymdrechu dros hawliau unigolion.  Yn ystod pandemig COVID-19 mae pobl wedi darllen, dawnsio, ymuno â sesiynau cerddoriaeth, canu, cymryd rhan mewn cwisiau ar-lein, pobi, ymarfer corff  yn rai o’r

Continue reading