Categori: Iechyd meddwl Gwelliant Cymru

Prosiect Ysbrydoledig sy’n ceisio helpu pobl sy’n aros am ymyriadau seicolegol

Mae’r cyfnod rhwng atgyfeirio, asesu a chael cynnig ymyriad yn gallu bod yn anodd a phryderus iawn i’r rhai sy’n aros am ofal ac i’w teuluoedd.  Y llynedd, daeth grŵp gweithredol o weithwyr iechyd meddwl proffesiynol a chydweithwyr yn y trydydd sector yng Nghymru ynghyd i weld a allen nhw

Parhewch i ddarllen