Tag: Bartneriaeth Gofal Diogel

Cerdded milltir yn esgidiau rhywun arall gyda’r Bartneriaeth Gofal Diogel

Gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG. Un o fanteision prin iawn yr ychydig flynyddoedd diwethaf yw fy mod wedi llwyddo i ddechrau rhedeg eto. Rwy’n cydnabod ‘mod i’n mynd yn ddigon dow-dow, ond rydw i wedi troedio milltiroedd

Parhewch i ddarllen