Tag: Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Adeiladu Tîm Gofal Canolraddol gan enillwyr Gwobrau GIG Cymru 2022 – Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

Wrth i ni agosáu at flwyddyn ers i’n tîm gwych ennill dwy wobr GIG Cymru, rydym yn ddigon ffodus i allu myfyrio ar y llwyddiant a’r daith ers hynny. Fel tîm, rydym yn gwbl ymroddedig i’r sefyllfa bresennol o wella bywydau ein poblogaeth sy’n heneiddio. Ein nod yw atal datgyflyru

Parhewch i ddarllen