Tag: Gweithrediaeth GIG Cymru

Croesawu ein cyfle newydd fel rhan o Weithrediaeth GIG Cymru

Gan Dominique Bird, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Gwella Ansawdd, Gwelliant Cymru Yn nhirwedd ddeinamig gofal iechyd, nid dyhead yn unig yw ceisio ansawdd; mae’n hanfodol, mae’n effeithio ar iechyd a bywydau’r bobl rydyn ni’n gofalu amdanyn nhw. Mae gofal o ansawdd a diogelwch cleifion yn sefyll fel conglfeini cenhadaeth GIG

Parhewch i ddarllen