Categori: Y Gydweithredfa Gofal Diogel.

Momentwm – pam ei fod yn bwysig o ran gwelliant a sut y gallwn ei adeiladu.

Gan Dominique Bird, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Gwella Ansawdd, Gwelliant Cymru Ar y daith o wella gofal iechyd mae un elfen hanfodol sy’n aml yn pennu ein llwyddiant sef momentwm.  Dyma’r grym sy’n ein gyrru ymlaen, gan ein galluogi i oresgyn rhwystrau a chyrraedd ein nodau. Yr egni sy’n adeiladu

Parhewch i ddarllen