Tag: Diogelwch Seicolegol

Sut i greu’r amodau ar gyfer gwelliant cynaliadwy

Gan Nicola Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio, Gweithwyr Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd, Ymddiriedolaeth Gorfforaethol Felindre. Rydym i gyd eisiau gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol i’n cleifion ac mae’r timau yn Felindre yn gweithio’n hynod o galed i ddysgu, gwella a llywio newid i greu diwylliant ystyrlon o ddiogelwch seicolegol.

Parhewch i ddarllen

Diogelwch Seicolegol – beth ydyw a pham fod pawb yn siarad amdano yn sydyn?

Diogelwch Seicolegol – beth ydyw a pham fod pawb yn siarad amdano yn sydyn? Gan Benna Waites, Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol, Arweinydd Clinigol, Gwelliant Cymru, Cyd-bennaeth Cwnsela Seicoleg a Therapïau Celf, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan Mae diogelwch seicolegol yn flaenoriaeth allweddol i’r Grŵp Cydweithredol ar gyfer Gofal Diogel, gyda’r nod

Parhewch i ddarllen