Archwilio ddulliau gwahanol i helpu rhaglenni gwaith cymhleth newydd

I nodi Wythnos Ymwybyddiaeth o Anableddau Dysgu (19-25 Mehefin) ymhellach, buom yn siarad â Dr Hamish Cox CPsychol, Rheolwr Mewnwelediad ac Ymarfer Myfyriol Q Lab Cymru, a Rebecca Curtis, Uwch Reolwr Gwella Anableddau Dysgu i rannu’r hyn a ddysgwyd o’u prosiect cydweithio diweddar. Gan fabwysiadu dull Systemau Dysgu Dynol, cynhaliodd

Parhewch i ddarllen

Meithrin gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd; Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu Paul Ridd

Gan Dr Rachel Ann Jones C.Psychol AFBPsS, Arweinydd y Rhaglen Anableddau Dysgu Genedlaethol. “Bydd y gwerthoedd, yr wybodaeth a’r sgiliau y bydd staff gofal iechyd yn eu hennill trwy gwblhau’r hyfforddiant hanfodol hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad cleifion ag anabledd dysgu. Mae’r hyfforddiant hwn yn etifeddiaeth i Paul, ac

Parhewch i ddarllen

Cerdded milltir yn esgidiau rhywun arall gyda’r Bartneriaeth Gofal Diogel

Gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG. Un o fanteision prin iawn yr ychydig flynyddoedd diwethaf yw fy mod wedi llwyddo i ddechrau rhedeg eto. Rwy’n cydnabod ‘mod i’n mynd yn ddigon dow-dow, ond rydw i wedi troedio milltiroedd

Parhewch i ddarllen