Sut i greu’r amodau ar gyfer gwelliant cynaliadwy

Gan Nicola Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio, Gweithwyr Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd, Ymddiriedolaeth Gorfforaethol Felindre. Rydym i gyd eisiau gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol i’n cleifion ac mae’r timau yn Felindre yn gweithio’n hynod o galed i ddysgu, gwella a llywio newid i greu diwylliant ystyrlon o ddiogelwch seicolegol.

Parhewch i ddarllen

Momentwm – pam ei fod yn bwysig o ran gwelliant a sut y gallwn ei adeiladu.

Gan Dominique Bird, Dirprwy Gyfarwyddwr a Phennaeth Gwella Ansawdd, Gwelliant Cymru Ar y daith o wella gofal iechyd mae un elfen hanfodol sy’n aml yn pennu ein llwyddiant sef momentwm.  Dyma’r grym sy’n ein gyrru ymlaen, gan ein galluogi i oresgyn rhwystrau a chyrraedd ein nodau. Yr egni sy’n adeiladu

Parhewch i ddarllen
A cohort undertaking the Toyota training.

Pam Mae Cwmni Ceir yn Gweithio gyda Thimau Canser Cymru ar y Llwybr Lle’r Amheuir Canser

Gan Jonathan Clarke, Ymgynghorydd Clust, Trwyn a Gwddf, Arweinydd Clinigol, Gwelliant Cymru a Chyfarwyddwr Meddygol Cynorthwyol ar gyfer Gwella Ansawdd ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan. Mae’n wych gweld ail garfan gwaith gwella’r Llwybr Lle’r Amheuir Canser, mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru a Rhwydwaith Canser Cymru ar y gweill. Golyga

Parhewch i ddarllen