Dathlu pen-blwydd cwrs fideo hunangymorth ar-lein rhad ac am ddim ‘Bywyd ACTif’, gan Andrea Gray, Arweinydd Datblygu Iechyd Meddwl I Gymru

Pan darodd y pandemig y llynedd, fy mhrif ffocws am fisoedd lawer oedd helpu i feddwl am yr hyn y gallem ei wneud i gefnogi pobl na allent bellach gael gafael ar gymorth yn y gymuned ac a oedd, fel minnau, yn teimlo bod pob dydd fwy neu lai yn

Continue reading

Lleihau Arferion Cyfyngol yng Nghymru, Gan David O’Brien a Dr Ruth Wyn Williams, Uwch Reolwyr Gwella

Heddiw, rydym yn croesawu lansiad y Fframwaith ar gyfer Lleihau Arferion Cyfyngol yng Nghymru gan Lywodraeth Cymru. Mae’r fframwaith hwn yn hyrwyddo mesurau ac arferion a fydd yn arwain at leihau arferion cyfyngol mewn lleoliadau gofal plant, addysg, iechyd a gofal cymdeithasol. Yr hyn a olygwn wrth ‘arferion cyfyngol’ Mae

Continue reading

Adfer o’r Pandemig: Blaenoriaethau Gofal Iechyd i Bobl ag Anableddau Dysgu – y Gwiriad Iechyd Blynyddol gan Paula Phillips, Uwch Reolwr Gwelliant, Anabledd Dysgu Gwelliant Cymru

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, rydym wedi gweld galw digynsail ar wasanaethau iechyd, sy’n golygu bod pobl yn gorfod arfer â ffyrdd gwahanol o gael mynediad at ofal iechyd. Mewn sawl achos, roedd angen gohirio gwaith rheolaidd a daeth mynediad corfforol at Ofal Sylfaenol yn gyfyngedig. Ni ellir amcangyfrif effaith

Continue reading

Ein camau nesaf fel Gwelliant Cymru gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG/Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru

Trwy gydol y pandemig, mae’r tîm yn Gwelliant Cymru wedi’i adleoli i gefnogi’r ymateb yn Iechyd Cyhoeddus Cymru. Yn ystod y cyfnod hwn, rydym wedi cefnogi canolfannau galwadau, celloedd diogelu iechyd, dadansoddeg, gweithredu canolfannau samplu poblogaeth, unedau profi symudol a gwelliannau mewn amseroedd cyflenwi labordai. Rwy’n siŵr fy mod wedi

Continue reading

Pam casglu a rhannu Adegau Arbennig a storïau’n ymwneud â gofal dementia, gan Nigel Hullah

Dull adrodd storïau ar gyfer dysgu a datblygu yw ‘Adegau Arbennig mewn gwasanaethau gofal dementia’. Mae Nigel Hullah wedi bod yn gweithio gyda Gwelliant Cymru er mwyn helpu i lunio’r prosiect gyda’i brofiadau ei hun ers cael diagnosis o ddementia. Yma mae’n dweud wrthym beth y mae’r prosiect wedi ei

Continue reading