Meithrin gwybodaeth, sgiliau a gwerthoedd; Hyfforddiant Ymwybyddiaeth Anabledd Dysgu Paul Ridd

Gan Dr Rachel Ann Jones C.Psychol AFBPsS, Arweinydd y Rhaglen Anableddau Dysgu Genedlaethol. “Bydd y gwerthoedd, yr wybodaeth a’r sgiliau y bydd staff gofal iechyd yn eu hennill trwy gwblhau’r hyfforddiant hanfodol hwn yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i brofiad cleifion ag anabledd dysgu. Mae’r hyfforddiant hwn yn etifeddiaeth i Paul, ac

Parhewch i ddarllen

Cerdded milltir yn esgidiau rhywun arall gyda’r Bartneriaeth Gofal Diogel

Gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru a Chyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG. Un o fanteision prin iawn yr ychydig flynyddoedd diwethaf yw fy mod wedi llwyddo i ddechrau rhedeg eto. Rwy’n cydnabod ‘mod i’n mynd yn ddigon dow-dow, ond rydw i wedi troedio milltiroedd

Parhewch i ddarllen

Gothenburg, IHI, ‘Fika’ a fi: Dysgu o’r Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd

Gan Dr Rachel Ann Jones C.Psychol AFBPsS, Arweinydd y Rhaglen Anableddau Dysgu Genedlaethol. Cafwyd llawer o negeseuon pwerus trwy gydol y Fforwm Rhyngwladol ar Ansawdd a Diogelwch mewn Gofal Iechyd yn Gothenburg y mis Mehefin hwn. Ond pe bai’n rhaid i mi grynhoi’r gynhadledd dridiau mewn un gair, “tillsammans” yw

Parhewch i ddarllen

Myfyrdodau ar weithio gyda Q Lab Cymru yn ystod y camau cyntaf i ddatblygu model niwroseiciatreg i Gymru

Gan Dr Seth A. Mensah, MB ChB MSc DPM MRCPsych, niwroseiciatrydd sydd â chyfrifoldeb ymgynghorol dros Wasanaeth Niwroseiciatreg Cymru.  Mae pobl sy’n cael eu cefnogi gan Wasanaeth Niwroseiciatreg Cymru yw’r rhai mwyaf cymhleth o ran anghenion ymddygiadol, emosiynol a seiciatrig. Fel tîm arbenigol o niwroseiciatryddion, seicolegwyr, nyrsys, therapyddion a gweithwyr

Parhewch i ddarllen