Categori: Uncategorized

Dathlu blwyddyn gyntaf Academi Gwelliant Cymru ac edrych tua’r dyfodol gan Dominique Bird Pennaeth Capasiti a Gallu

Flwyddyn yn ôl i’r wythnos hon, roeddem yn dathlu lansio Gwelliant Cymru ac Academi Gwelliant Cymru. Fe wnaethon ni dreulio dau ddiwrnod gyda dros 650 ohonoch chi’n rhannu arferion da, gwelliannau rhwydweithio a dulliau dysgu i wella ar y lefelau micro a system a bu partneriaid o Ogledd Iwerddon a’r

Parhewch i ddarllen

Adnoddau i gefnogi pobl ag anableddau dysgu yn ystod brigiad o achosion COVID-19 gan Dr Ruth Wyn Williams, Uwch Reolwr Gwella, Gwelliant Cymru.

Fel nyrs anabledd dysgu, mae pobl ag anabledd dysgu a’u teuluoedd wedi fy syfrdanu gyda’u gwydnwch, eu hangerdd a’u hymrwymiad i ymdrechu dros hawliau unigolion.  Yn ystod pandemig COVID-19 mae pobl wedi darllen, dawnsio, ymuno â sesiynau cerddoriaeth, canu, cymryd rhan mewn cwisiau ar-lein, pobi, ymarfer corff  yn rai o’r

Parhewch i ddarllen