Categori: Uncategorized

Digwyddiad Dathlu Arwain ar gyfer Diogelwch Cleifion

Gan Martine Price, Nyrs Arweiniol Clinigol, Gwelliant Cymru. Ar 9 Mehefin, aeth ein Harweinwyr Diogelwch i ddigwyddiad dathlu wrth iddynt gwblhau Arwain ar gyfer Diogelwch Cleifion. Cyflwynwyd y rhaglen mewn partneriaeth â Gwelliant Cymru a’r Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI).  Dechreuodd ym mis Mawrth ac roedd 38 o gyfranogwyr, pob

Parhewch i ddarllen

Pobl ag Anableddau Dysgu a’r Fframwaith Cydraddoldebau Iechyd: Adfer o COVID-19 yng Nghymru

Gan Adam Watkins, Uwch Ddadansoddwr Gwybodaeth a Bethany Kruger, Uwch Reolwr Gwella   COVID-19 ac Anghydraddoldebau Iechyd (Rhan 1)  Buom yn siarad yn ddiweddar â chydweithiwr a oedd yn rhannu ei phrofiadau o gefnogi dyn ifanc ag anabledd dysgu yn y gymuned.  Cyn COVID-19, roedd wedi byw bywyd da, wedi mwynhau

Parhewch i ddarllen

Lansio ein strategaeth newydd: pam mai diogelwch yw ein blaenoriaeth gan yr Athro John Boulton, Cyfarwyddwr Gwelliant Cymru / Cyfarwyddwr Cenedlaethol Gwella Ansawdd a Diogelwch Cleifion y GIG

Mae pob un ohonom yn Gwelliant Cymru yn gyffrous i lansio ein strategaeth newydd ‘Cyflawni Gwella Ansawdd a Diogelwch’. Mae’n amlinellu sut y byddwn yn gweithio gyda’n gilydd gyda’r system iechyd a gofal yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb fynediad at ofal diogel, effeithiol ac effeithlon – yn y

Parhewch i ddarllen

Cynnig partneriaeth – Sut y bydd y Strategaeth Gwelliant Cymru newydd yn cefnogi diogelwch cleifion gan Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni, Gwelliant Cymru

Ym mis Awst, cefais y teimlad boddhaol hynny o dynnu’r gorchudd plastig oddi ar ffôn newydd wedi’i uwchraddio gan fy nghwmni.  Mae’r ffôn newydd yn wych ac mae ganddo rai nodweddion braf, camera gwell, batri sy’n para’n hirach a chwpl o apiau newydd.   Ar yr olwg gyntaf, nid yw’r ffôn

Parhewch i ddarllen

Q Lab Cymru – Darparu arbenigedd a dulliau creadigol, cydweithredol ar gyfer gwelliant, gan Des Brown, Arweinydd Rhaglen Q Lab Cymru

Wrth rannu barn am broblem gydag eraill, efallai dyma’r ffordd rydych chi wedi gallu canfod mai dyma’r ffordd eich bod wedi gallu wynebu’r ornest o geisio gwella a chael datblygiadau arloesol a mewnwelediadau i ddigwydd. Rhannu ein heriau, rhannu ein meddwl, rhannu ein dysgu, rhannu ein rhwystredigaethau.   Rhannu’r hyn yr

Parhewch i ddarllen