Diogelwch Gweithwyr Iechyd: Blaenoriaeth ar gyfer Diogelwch y Claf – Uned Gyflawni GIG Cymru

Thema eleni ar gyfer Dydd Diogelwch Cleifion y Byd yw lles a diogelwch gweithwyr gofal iechyd. Mae’n cydnabod fod gweithio mewn amgylcheddau straenus yn gallu achosi i weithwyr iechyd fod yn fwy tebygol i wneud camgymeriadau, sy’n gallu arwain at beri niwed i gleifion. Mae Ansawdd a Diogelwch yn thema

Parhewch i ddarllen

Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd 2020 – Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni

I ddathlu Diwrnod Diogelwch Cleifion y Byd, mae Iain Roberts, Pennaeth Rhaglenni Gwelliant Cymru, yn rhannu ei ystyriaethau personol am ddiogelwch cleifion. I unrhyw riant sy’n darllen hwn, mae’n siŵr eich bod yn ymwybodol o ‘Operation Ouch’ ar CBeebies.  Mae’n rhaglen feddygol i blant sy’n cael ei chyflwyno gan ddau

Parhewch i ddarllen