Dosbarth Meistr Cartrefi Gofal Cymru – yr hyn a rannom

Rhaglen welliant i bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal ledled Cymru yw Cartrefi Gofal Cymru. Trwy’r rhaglen, rydym yn cefnogi a datblygu rhwydwaith cenedlaethol o gartrefi gofal sy’n angerddol am well ansawdd bywyd eu preswylwyr. Ar ddiwedd mis Tachwedd 2019, fel rhan o Gynhadledd Gwelliant Cymru, cynhaliodd Cartrefi Gofal

Parhewch i ddarllen