Tag: Grŵp Cydweithredol ar gyfer Gofal Diogel

Beth yw elfennau allweddol system ddysgu a sut allan nhw helpu i wella gofal cleifion?

Gan Frank Federico, y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Mae Frank Federico yn uwch arbenigwr diogelwch cleifion ac yn aelod o gyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae’n fferyllydd o ran ei hyfforddiant ac mae wedi cyd-gadeirio llawer o fentrau cydweithredol IHI. Pedair colofn y system ddysgu Mae’r system ddysgu

Parhewch i ddarllen

Sut i greu’r amodau ar gyfer gwelliant cynaliadwy

Gan Nicola Williams, Cyfarwyddwr Nyrsio, Gweithwyr Perthynol i Iechyd a Gwyddonwyr Gofal Iechyd, Ymddiriedolaeth Gorfforaethol Felindre. Rydym i gyd eisiau gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol i’n cleifion ac mae’r timau yn Felindre yn gweithio’n hynod o galed i ddysgu, gwella a llywio newid i greu diwylliant ystyrlon o ddiogelwch seicolegol.

Parhewch i ddarllen

Sut gall gwaith tîm a chyfathrebu da helpu i ddarparu gofal diogel, dibynadwy ac effeithiol?

Gan Frank Federico, y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd Mae Frank Federico yn uwch arbenigwr diogelwch cleifion ac yn aelod o gyfadran y Sefydliad Gwella Gofal Iechyd (IHI). Mae wedi hyfforddi fel fferyllydd ac mae wedi cyd-gadeirio sawl menter gydweithredol yn yr IHI. Wrth i fomentwm gwelliant gynyddu yn y Grŵp

Parhewch i ddarllen

Ymgysylltu â chleifion er diogelwch cleifion – nid yr hyn yr ydych chi’n ei wneud, ond sut rydych chi’n ei wneud.

Gan Martine Price, Nyrs Arweiniol, Gwelliant Cymru “Nid yw’r claf hwn yn cydymffurfio.” Beth amser yn ôl, roeddwn yn rhan o grŵp  cydweithredol yn gweithio i wella briwiau pwyso ar draws llawer o’r wardiau yn yr ysbyty yr oeddwn yn gweithio ynddo. Roedd yr ymadrodd  ‘ddim yn cydymffurfio’ yn codi

Parhewch i ddarllen